Blog

Innowacje, Startupy od PKN Orlen

Orlen chce inwestować w innowacje, w tym celu został uruchomiony portal Innowacje, Startupy, który ma stanowić platformę wymiany pomiędzy polskim dostawcą paliw, a środowiskiem innowatorów i wynalazców.

 

 

 

 

W ramach platformy można zgłaszać pomysły na usprawnienia dotyczące działalności PKN Orlen w takich dziedzinach jak: produkcja, energetyka, marketing i sprzedaż. W zamian pomysłodawca będzie współpracował z Orlenem przy wdrażaniu jego pomysłów, będzie mógł również korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów spółki.

 

W zakładce akcelerator i crowdsourcing ogłaszane będą również programy jakie przygotowuje PKN Orlen dla naukowców, wynalazców czy po prostu ludzi z innowacyjnym podejściem.

 

 

 

 

Wzrost PKB Polski poniżej oczekiwań

 

Po analizie danych październikowych, okazało się, że deficyt budżetowy wyniósł 24 mld 648,6 mln zł, co stanowi 45% zakładanego na ten rok deficytu Polski. Ekonomiści są zaniepokojeni takim stanem rzeczy wskazując, że może to oznaczać iż znacznie wolniejszy niż oczekiwano wzrost gospodarczy. Specjaliści podkreślają, że jest to najgorszy od trzech lat wynik.

 

 

Jako przewidywane przyczyny takiego stanu rzeczy, specjaliści wskazują na trzy elementy:

 

 

 

  1. gorsze saldo eksportu netto,

  2. mniejszy niż zakładano wzrost konsumpcjonizmu indywidualnego, co miał zapewnić program 500+,

  3. rewizja danych za 2015 r. - tzw. efekt wyższej bazy.

 

Jak zarządzać dokumentami firmy

 

Domeną niemal każdej firmy jest obszerna dokumentacja papierowa i elektroniczna. W celu usystematyzowania pracy biura konieczne staje się zatem korzystanie z odpowiednich programów i strategii biznesowych. Jeśli uda nam się sprawnie zarządzać dokumentacją, wtedy kierowanie firmą także stanie się o wiele łatwiejsze.

 

 

 

Usprawnienie obiegu danych

 

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości dokładnie określone są przepisy traktujące o tym jakie rodzaje danych i jak długo należy je przechowywać. Wymienione są także rodzaje dokumentów, których dopuszczalny jest zapis w formie elektronicznej. Pomoc w zarządzaniu dokumentacją jest zatem konieczna.

 

 

Napływ dokumentów powoduje, że konieczne jest wdrożenie specjalnego systemu zarządzania. Segregowanie i rozdzielanie do poszczególnych działów to priorytety. Możliwość elektronicznej archiwizacji również jest dużym ułatwieniem. Pomocne okazują się być w takim wypadku systemy komputerowe. Taka forma oprogramowania występuje w postaci systemów ERP i CRM.

 

 

Wytwarzanie dokumentów

 

 

Firma to nie tylko dokumenty przychodzące jak faktury, rachunki czy nowe umowy. To także dokumentacja drukowana w siedzibie firmy. W celu lepszego zarządzania w obszarze drukowania oraz tym samym obniżki ponoszonych na ten cel kosztów, zalecana jest zmiana przyzwyczajeń. Jednym ze sposobów jest na przykład zastosowanie technik druku dwustronnego.

 

Jak zawiesić działalność gospodarczą

 

Własna firma to spore wyzwanie logistyczne. Nie każdy młody przedsiębiorca potrafi sobie poradzić z wieloma formalnościami i zobowiązaniami finansowymi. W przypadku kłopotów czasami koniecznym krokiem jest zawieszenie działalności gospodarczej.

 

 

 

Jak to wygląda w praktyce?

 

Firmy niezatrudniające pracowników mają możliwość dokonać zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej w kresie od 30 dni do 2 lat. Taki ruch wpływa między innymi na możliwość uzyskiwania przychodów, rozliczanie podatków czy prowadzenie amortyzacji środków trwałych.

 

                                                                       

                         

 

Procedura wygląda następująco:

 

  1. Konieczne jest zgłoszenie stosownego wniosku o zawieszenie działalności.

  2. Decyzja o zawieszeniu podejmowana jest w myśl przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  3. W okresie zawieszenie działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności i otrzymywać dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Czas zawieszenia

 

Okres zawieszenia działalności gospodarczej liczy się od dnia wskazanego w wypełnionym wniosku. Obowiązuje on do momentu złożenia wniosku o wznowienie wykonywania działalności.

 

 

 

Efektywne zarządzanie – pomoc dla firm

 

Celem każdego przedsiębiorstwa jest osiągniecie jak najlepszych wyników. Czy istnieje zatem jakiś sposób, aby skutecznie zarządzać firmą? Czy obowiązują jakieś techniki, dzięki którym można lepiej zmotywować pracowników? Jak odpowiednio zarządzać czasem pracy?

 

 

Nowoczesny system komunikacji z klientem – CRM

 

W celu poprawy wydajności firmy coraz chętniej wykorzystywaną techniką jest właśnie CRM. To swoista koncepcja biznesowa, która ułatwia rozdzielanie różnych zadań wśród pracowników. To metoda komunikacji między firmą a jej klientami.

 

Zalety CRM to:

 

  1. oszczędność czasu

  2. zwiększenie zadowolenia klienta

  3. usystematyzowanie pracy

  4. większe zyski

 

Organizacja pracy

 

W prawidłowym działaniu firmy bardzo ważnym elementem jest także technika zarządzania czasem. Założeniem tej metody jest określenie priorytetów zadań. Dzięki temu praca staje się efektywniejsza. Niektóre zadania musimy wykonać w pierwszej kolejności i samodzielnie, a inne możemy zlecić do wykonania naszym podwładnym.

 

 

 

Notowania giełdowe