Blog

Rachunkowość małej firmy i dużego przedsiębiorstwa

Rachunkowość według definicji jest to sformalizowany system zapisu różnych zdarzeń gospodarczych w danej jednostce gospodarczej. System ten oczywiście powinien w swojej formie odzwierciedlać zarówno finansowe, a także gospodarcze procesy jakie zachodzą w danej firmie. Dzięki rachunkowości możliwe jest określenie majątkowej i finansowej sytuacji, a dzięki czemu znacznie łatwiej podejmuje się decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podmiotowy charakter rachunkowości

Rachunkowość ma charakter podmiotowy. Oznacza to przede wszystkim, że jest ona prowadzona przez daną jednostkę, która posiada wyodrębniony majątek i określonego właściciela. Kto może być taką jednostką? Głównie są to osoby prawne, ale także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Oczywiście wszystkie zapisy księgowe prowadzone w danej firmie wykonywane są z jej punktu widzenia. Wszystko powinno się odbywać rzetelnie i na tyle jasno, aby można było przedstawić konkretną sytuację zarówno majątkową, ale też finansową. Każde zaistniałe zdarzenie musi zostać ujęte w księgach rachunkowych i wykazane w sprawozdaniu finansowym.

Elementy rachunkowości przedsiębiorstwa

I. Do rachunkowości przedsiębiorstwa musimy zaliczyć politykę rachunkowości, a także okresowe ustalanie i sprawdzanie na drodze inwentaryzacji prawdziwego stanu aktywów i pasywów.


II. Firma powinna także dokonać wyceny aktywów i pasywów, sporządzić sprawozdanie, gromadzić i przechowywać dowody księgowe.

III. Warto zaznaczyć, że każda jednostka gospodarcza posiada swoją własną politykę rachunkowości.

Polityka rachunkowości

Michał, księgowy: „Polityka rachunkowości jest to dokument, który opisuje zasady finansowe obowiązujące w danym przedsiębiorstwie. Najczęściej opracowuje się politykę przy pomocy odpowiedniego zespołu. Odpowiedzialny za politykę rachunkowości jest główny księgowy, który razem z zarządem ma za zadanie właściwie kierować finansami firmy. W mniejszych przedsiębiorstwach polityka rachunkowości opracowywana jest przez jedną osobę, najczęściej księgowego, można to zadanie także zlecić firmie zewnętrznej. Oczywiście sporządzony dokument musi być zgodny z ustawą o rachunkowości jak również obowiązkowo powinien uwzględniać specyfikę przedsiębiorstwa”.

Polityka rachunkowości musi być prowadzona w taki sposób, żeby dostarczyć kierownictwu firmy danych liczbowych, potrzebnych do podejmowania kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem firmy.

Znaczenie polityki rachunkowości

Prowadząc księgowość warto wspomagać się odpowiednimi narzędziami pracy. Program ze strony www.lefthand.pl/pl/subsites/lefthand_sm znakomicie sprawdza się w przypadku małych przedsiębiorstw zobligowanych do prowadzenia księgowości uproszczonej. Dzięki oprogramowaniu rachunkowość jest lepiej zarządzana, a tym samym znacznie przejrzystsza. Łatwiej również dokonywać takich czynności jak kontrola zużycia środków pracy, a także przedmiotów pracy. Oprogramowanie pomaga w kierowaniu całą polityką rachunkowości, w kontroli wynagrodzeń i innych kosztów ponoszonych w trakcie działalności. Polityka rachunkowości musi także zapewniać kontrolę nad zadłużeniem i płynnością finansową, co dokładnie oznaczą, że ma za zadanie chronić majątek firmy.

Funkcje rachunkowości w firmie

Najogólniej mówi się, że rachunkowość w firmie pełni trzy główne funkcje.

A. Przede wszystkim jest to funkcja informacyjna.

B. Inna funkcja rachunkowości dotyczy jej zadań kontrolnych.

C. Ostatnia funkcja związana jest z zadaniami analitycznymi.  

 

Jakie elementy mają największy wpływ na efektywność działań telemarketingowych?

Telemarketerzy nie cieszą się w Polsce zbyt dużą estymą. Któż z nas lubi bowiem dostawać nieoczekiwane telefony z nieznanych numerów i rozmawiać z osobami, która mają na celu sprzedanie nam nie do końca potrzebnej usługi albo produktu, lub też zaprosić na prezentację towaru, który w ogóle nas nie interesuje? Dlatego większość z nas na konieczność rozmowy z telemarketerem reaguje rozdrażnieniem i złością. Nierzadko od razu odrzucamy nieznany numer, albo blokujemy wszelkie kontakty mogące mieć związek z szeroką pojętą branżą sprzedaży usług przez telefon.

Mimo tak złej opinii telemarketingu, wiele firm decyduje się na telefoniczną formę przedstawiania swoich produktów. Jest to bowiem bez wątpienia jedna z najbardziej bezpośrednich form sprzedaży... która mimo wszystko wciąż działa.

Dobrze wyszkoleni i entuzjastyczni konsultanci to podstawa osiągania dobrych wyników w telefonicznej sprzedaży.

W pracy w telemarketingu liczą się tak naprawdę ludzie zatrudnieni na najniższych stopniach drabiny zaawansowanego call center, czyli konsultanci. To oni przecież kontaktują się z klientami i bezpośrednio przedstawiają im daną ofertę. Muszą być na tyle przekonujący, by nie tylko zapobiec wcześniejszemu odłożeniu słuchawki przez osobę, do której dzwonią, ale również zainteresować ją danym produktem czy możliwościami.

W większości call center oraz innych firm zajmujących się bezpośrednią telefoniczną sprzedażą, przeprowadzane są specjalne szkolenia. Pracownicy poznają na nich najważniejsze informacje na temat oferty, jak również najbardziej efektowne sposoby zachowania względem rozmówców. Często dostają gotowe skrypty, czyli scenariusze tego, jak powinna potoczyć się rozmowa.

Mimo, że otrzymanie pracy w telemarketingu nie jest niczym trudnym, bowiem wciąż panuje duży popyt na tego typu pracowników, nie każdy sprawdza się w zawodzie telemarketera. Większość osób jeszcze na szkoleniach rezygnuje z pracy, inne przekonują się po pewnym czasie, że po prostu nie nadają się do przeprowadzania ciągłych, efektownych rozmów z klientami, którzy przecież nie zawsze są mili. Dlatego tak ważne jest, aby doceniać pracowników, którzy naprawdę odnajdują się w pracy „na słuchawce”.

Idealny telemarketer jest ambitny oraz cierpliwy. Wie, że chce osiągnąć dany cel i do tego dąży. Nie boi się kontaktu z ludźmi. Dużymi zaletami osoby zatrudnionej na tym stanowisku są bez wątpienia błyskotliwość oraz inteligencja – dzięki nim, telemarketer jest w stanie szybko odeprzeć zarzuty oraz odmowy mniej entuzjastycznych odbiorców.

 

Aby osiągnąć sukces w telemarketingu, należy dostarczyć pracownikom odpowiednie narzędzia

Jednak nawet najlepsi pracownicy nie osiągną dobrych warunków sprzedażowych, jeśli nie dostaną wsparcia przedsiębiorstwa, dla którego pracują. Absolutnym minimum jest zapewnieni odpowiedniego sprzętu (telefon i komputer) oraz wsparcia informacyjnego. W profesjonalnych call center są wdrażane systemy takie jak ten – PDS, pozwalające na łatwiejsze przeprowadzanie wielu efektywnych rozmów telemarketingowych.

 

 

Wybór odpowiedniego targetu to jedna z najważniejszych zasad skutecznego telemarketingu

W sprzedaży za pośrednictwem telefonu bardzo liczy się, czy firma oferująca swoje usługi poprawnie wyznaczyła grupę docelową, mogącą być zainteresowaną konkretną ofertą. Jeśli tak, istnieje szansa, że duża część rozmów zakończy się pozytywnie, oczywiście przy jednoczesnym spełnieniu poprzednich punktów: delegowaniu do zadań sprzedażowych jedynie entuzjastycznych, wyszkolonych pracowników oraz korzystaniu z narzędzi wspierających telesprzedaż.

 

Wykorzystanie ekspertyzy grafologicznej przez firmy

Ekspertyza grafologiczna stosowane jest do rekrutacji pracowników. W dużym skrócie jest to szczegółowe badanie mające na celu przeprowadzanie analizy pisma konkretnej osoby. Co ważne, grafolog przeprowadza takie badanie na zlecenie osoby zainteresowanej, ale też konkretnej firmy. Badanie grafologiczne może służyć także do porównania autentyczności podpisów na dokumentach znajdujących się w obiegu przedsiębiorstwa

 

Autentyczność ważnych dokumentów

- Wszystkie ważne dokumenty firmowe powinny być sprawdzone pod kątem autentyczności.

- Jeżeli klient ma wątpliwości i podejrzenie co do autentyczności, to może zlecić wykonanie ekspertyzy.

- Kwestie sporne rozstrzyga grafolog na podstawie wnikliwego badania. Grafolog przede wszystkim porównuje wzory podpisów, a także dokładnie analizuje wszystkie cechy charaktery pisma.

 

Przebieg typowego badania grafologicznego

Badanie grafologiczne najczęściej przeprowadzane jest po to, żeby uzyskać wiarygodną opinię. Ekspertyza grafologiczna porównuje wiele czynników dotyczących osobowości człowieka. Firmy, podczas rekrutacji zlecają kandydatom napisanie krótkiego fragmentu tekstu, który grafolog analizuje. Sprawdza się sposób zapisania, siłę nacisku, rodzaj, wielkość i kształt stawianych liter. Nie bez znaczenia jest także rozstaw pisma na stronie. Każdy szczegół ma znaczenie. Jeżeli konieczne jest sprawdzenie autentyczność podpisu na dokumencie firmowym, to nie zawsze niezbędny jest wzór. Czasami grafolog może ustalić prawdziwość podpisu na podstawie zastosowanego tuszu, czy innych drobnych szczegółów. Podczas analizy pisma ważne jest także ustalenie, czy dany tekst nie powstał pod przymusem. Sprawdza się szczególnie dokumenty świadczące o zmianie właściciela firmy, czy o przepisaniu majątku na inną osobę.

 

Jak chronić się przed fałszerstwem dokumentów?

a) Grafolog jest specjalistą, który może uchronić przedsiębiorstwo przez fałszywymi dokumentami. Doskonałego fachowca znajdziemy pod adresem www.bieglygrafolog.pl.

b) Jeżeli planujemy ważne inwestycje, fuzje, a także działania marketingowe, to musimy wiedzieć, czy nasi partnerzy biznesowi są rzetelni i godni zaufania. Grafologia może rozwiać nasze wątpliwości.

c) Jeżeli podejrzewamy, że niektóre dokumenty nie są prawdziwe, to oczywiście mamy pełne prawo poddać je analizie. Grafolog w takiej sytuacji przeprowadza ścisłą kontrolę zarówno pod kątem autentyczności pisma, ale też sprawdza w jakich warunkach ono powstało, czy osoba pisząca nie była zmuszana do wykonania podpisu, a także, czy dokument nie powstał pod wpływem emocji.

d) Najczęściej wiele mówią najdrobniejsze szczegóły. Co szczególnie ważne, grafolog musi być osobą nie tylko rzetelna, skrupulatną i kompetentną, ale także powinien cechować się duża dyskrecją.

e) Nie raz może mieć do czynienia z dokumentami poufnymi, których treść nie powinna być ujawniana. Ekspertyzie mogą podlegać dokumenty rozwodowe, a także testamenty, pisma dotyczące sprzedaży firmy oraz jej aktywów.

Kilka ciekawych słów o pracy magazyniera

Aby firma mogła efektywnie zająć się sprzedażą oraz dystrybucją fizycznych dóbr, jedną z części jej organizacji powinien być magazyn. Czasem znajduje się on poza główną siedzibą przedsiębiorstwa, zaś w innych przypadkach stanowi jego integralną część. To między innymi od jego sprawnego funkcjonowania zależy w jaki sposób dane towary zostaną dostarczone do klientów.

 

Osoby nie związane z logistyką czy ogólnym tematem magazynowania mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak ogromną rolę w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa odgrywa magazyn oraz zatrudnione w nim osoby. Mamy nadzieję, że krótka rozmowa z głównym magazynierem jednej z dużych firm handlowych pozwoli na uświadomienie blasków oraz cieni tego wymagającego fachu.

 

 

Jakie cechy charakteru powinien mieć dobry magazynier? Jakie umiejętności są niezbędne w tego rodzaju pracy?

 

Zarządzam magazynem już od prawie dwudziestu lat i przez ten czas zdążyłem być świadkiem rozkwitu, ale również upadku wielu karier zawodowych. Mimo, że praca magazyniera często wydaje się być dość prosta oraz niewymagająca, tak naprawdę niewiele osób w pełni się do niej nadaje. Jeśli nie jesteśmy dokładni, cierpliwi oraz bardzo pracowici, wykonywanie obowiązków magazyniera bardzo szybko nas znudzi oraz sfrustruje.

Nie ulega również wątpliwości, że w tego rodzaju fachu bardzo liczy się wytrzymałość fizyczna oraz dobra kondycja. Jeśli pracujemy w firmie zajmującej się dystrybucją ciężkiego towaru, musimy być gotowi na jego sprawne przenoszenie oraz pakowania. Nie zawsze jest to łatwe zadanie.

 

 

Jakie ułatwienia w tego rodzaju pracy są najbardziej cenione przez magazynierów oraz logistyków?

 

Wspominałem już o konieczności przenoszenia ciężkich pakunków. Bardzo dużym ułatwieniem w tej kwestii są różnego rodzaju wózki widłowe oraz podnośniki. Jednak aby móc je bezpiecznie eksploatować, konieczne są pewne konkretne umiejętności, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Dlatego magazynier powinien być przygotowany na konieczność ciągłej poprawy swoich kwalifikacji.

W czasie pracy w magazynie konieczne może okazać się realizowanie obowiązku wystawiania różnorodnych dokumentów magazynowych, potwierdzających zarówno przyjęcie towaru, jak i jego wysyłkę. W takiej sytuacji niezbędne staje się korzystanie ze specjalnego oprogramowania oraz aplikacji, takich jak ten – program magazynowy. Magazynier powinien więc znać się na tego rodzaju nowoczesnych rozwiązaniach, mogą one bowiem znacznie ułatwić jego pracę.

 

 

Jakie są najmocniejsze strony pracy w magazynie i o czym powinni pamiętać młodzi ludzie rozpoczynający tego rodzaju karierę zawodową?

 

Mimo moich początkowych uwag, praca magazyniera w wielu firmach jest dosyć łatwo dostępnym stanowiskiem. Jeśli mamy chęć dalszej nauki oraz rozwoju i bardzo zaangażujemy się w jak najlepsze wykonywanie naszych obowiązków, możemy na tego typu stanowisku osiągnąć naprawdę dużą satysfakcję zawodową.

Moim zdaniem magazyn to jedna z najistotniejszych części firmy handlowej. Pracując tutaj, mam świadomość, że robię coś istotnego nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale również naszych klientów, którzy zasługują na to, aby zostać jak najlepiej obsłużonymi. Takie poczucie naprawdę wiele daje.

Jeśli dopiero rozpoczynamy swoją karierę zawodową i zastanawiamy się, czy praca w magazynie jest dla nas odpowiednia, zwróćmy uwagę na profil firmy do której aplikujemy. Kiedy czujemy, że szanuje ona pracowników, warto podjąć wyzwanie i zacząć pracę w magazynie. Jeśli się w niej odnajdziemy, prędzej czy później będziemy mogli liczyć na awans oraz dobre zarobki.

 

 

 

 

Organizacja to podstawa

Aby firma mogła prawidłowo działać i się rozwijać niezbędna jest odpowiednia organizacja. Gdy ma się jasno ustalony plan działania i zdefiniowane cele, dużo łatwiej okiełznać chaos i dążyć do poprawy. Przez lata wymyślono wiele technik i metod dobrej organizacji pracy, dzięki którym wielu ludziom żyje i pracuje się łatwiej. Poniżej przedstawiliśmy kilka z nich.

 

Aby nie utonąć w papierach

 

W dzisiejszych czasach większość dokumentów ma postać elektroniczną. Oczywiście nadal jest dość sporo z nich w postaci papierowej, wynika to głównie z obowiązującego prawa i przepisów. Niemniej jednak, nawet te dokumenty, które są przechowywane cyfrowo, mogą przyprawić o zawrót głowy. Jeśli nie trzymamy porządku w plikach, można się równo łatwo pogubić, jak w przypadku bałaganu z dokumentami papierowymi. Dlatego niezbędne jest zapewnienie sobie odpowiedniego oprogramowania, dzięki któremu zachowanie porządku będzie proste. Jedno z takich narzędzi możemy dostać na tej stronie internetowej – archive-it.pl. Dzięki niemu archiwizacja i porządkowanie dokumentów stanie się dziecinnie proste. Program nadaje się również do użytku domowego.

 

Dobra organizacja sposobu przechowywania dokumentów nie tylko ułatwia życie, ale przede wszystkim pozwala na oszczędzenie czasu. Jest to bardzo ważne, gdyż czas jest jedynym zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego ciężko go wycenić.

 

 

 

 

Praca krok po kroku

 

Inną ważną kwestią jest organizacja pracy. Bez odpowiedniego podejścia bardzo łatwo doprowadzić do chaosu. Jeśli pracownik ma jasno określone zadania i wie jakie prace w jakim czasie wykonać wszystko idzie sprawnie i efektywnie. Dlatego ważne, aby były jasno określone warunki współpracy, zakres obowiązków, ale również struktura zarządcza firmy, tak by każdy z pracowników wiedział do kogo w jakiej kwestii się zgłosić oraz kto jest jego przełożonym. Dzięki takiemu podejściu i pracownicy będą zadowoleni i praca będzie efektywnie i prawidłowo wykonana.

 

Aby stworzyć taki plan niezbędna jest dokładna i skrupulatna analiza, takich rzeczy jak:

-ilości zatrudnionych pracowników oraz zakresu ich obowiązków,

-procesów zachodzących w firmie,

-zaplanowanych zadań oraz czynności niezbędnych do prowadzenia firmy,

-kierunku rozwoju przedsiębiorstwa oraz planów na przyszłość.

 

Jeśli sporządzimy taką listę, łatwo będzie nam dopasować konkretne zadania do odpowiedniej osoby, a co za tym idzie stworzyć jasny schemat pracy.

 

 

Jeśli podejdziemy do tematu poważnie i poświecimy mu wystarczająco czasu, to dość szybko okaże się, że było warto, a firma osiągnie lepsze wyniki i zyski. Oczywiście są sytuacje, gdzie ciężko zdecydować od czego zacząć, bo jest zbyt wiele rzeczy wymagających poprawy, czasami też brakuje czasu, jednak małymi kroczkami zawsze można dążyć do tego by było lepiej.

Notowania giełdowe