Blog

Kilka słów na temat firm innowacyjnych

We współczesnych mediach i informacjach dotyczących najlepiej rozwijających się firm, niejednokrotnie powtarzana jest teza, iż największą szansę na sukces w dzisiejszym biznesie mają jedynie przedsiębiorstwa innowacyjne. Co tak naprawdę oznaczać może termin „firma innowacyjna”? Jakimi cechami charakteryzuje się taki podmiot gospodarczy? Postanowiliśmy pokrótce przedstawić próbę opowiedzenia na tak zadane pytania.

 

Innowacyjność to otwartość na nowoczesne rozwiązania

 

W przedsiębiorstwie innowacyjnym nie istnieje coś takiego, jak strach czy obawa przed zastosowaniem nowych, wyraźnie lepszych i bardziej efektywnych rozwiązań. Przykładowo, jeśli dział produkcyjny firmy dochodzi do wniosku, że bieżące prototypowanie oferowanych przez przedsiębiorcę produktów jest opłacalne, nie obawia się zakupić nowoczesnej drukarki 3D, takiej jak te dostępne tutaj: www.envisiontec.pl.

Podobnie sytuacja ma się z nowoczesnym oprogramowaniem, na przykład w dziale księgowym. Pracownicy zatrudniani w firmach innowacyjnych muszą być otwarci na różnorodne zmiany oraz na bieżąco dostosowywać się do nowych rozwiązań.

 

Firmy innowacyjne oferują innowacyjne produkty

 

Drugim ważnym aspektem działalności firm innowacyjnych jest oferowanie przez nie produktów nowoczesnych i niespotykanych wcześniej rozwiązań oraz działanie w branżach z nowoczesnością związanych.

Do branż szczególnie otwartych na wspieranie przedsiębiorstw innowacyjnych należą gałęzie przemysłu związane z technologiami informatycznymi oraz innymi nowoczesnymi technologiami, jak również wspierające szeroko pojęte badania i rozwój.

Ponadto do głównych cech przedsiębiorstw zorientowanych na innowacje należy przekazywanie znacznych nakładów finansowych na prace związane z rozwojem oraz badaniami. Nawet jeśli w samym przedsiębiorstwie nie prowadzi się tego rodzaju prac, może ono zakupywać projekty B+R.

 

 

Czy powstawanie firm innowacyjnych jest korzystne dla klienta?

 

Odpowiedź na pytanie zamieszczone w powyższym śródtytule wydaje się być oczywista – tak, powstawanie oraz rozwój firm innowacyjnych jest korzystne dla konsumentów. Dzięki nim na rynek trafiają nowoczesne rozwiązania, cechujące się zwykle dużo większą wartością użytkową, wygodą użytkowania, możliwościami zastosowania i tym podobne.

Przedsiębiorstwa innowacyjne powinny być nastawione przede wszystkim na przeprowadzanie lub wspieranie badań skutkujących powstaniem jeszcze lepszych rozwiązań, jak również chętne do poszerzania swoich kompetencji w celu bardzie efektywnej obsługi klientów oraz oferowania im produktów i usług w najlepszej możliwej na daną chwilę technologii.

Oczywiście ofertą firm innowacyjnych zainteresowane są głównie osoby same otwarte na nowości i niespotykane dotąd technologie. Nie oznacza to jednak, że firmy innowacyjne nie trafiają do konsumentów o bardziej tradycyjnym i konserwatywnym podejściu. Ci ostatni mogą w nich docenić przede wszystkim otwartość na potrzeby wszystkich klientów oraz zdecydowanie lepszy standard obsługi.

 

Spółki prawa handlowego

 

Forma prawna na start

Rozpoczynając działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca musi już na samym początku zdecydować jaką formę prawną ma przybrać jego firma, istnieje wiele form prawnych, które łączą się z różnymi prawami i obowiązkami. Na początek wielu przedsiębiorców decyduje się na najprostszą z nich czyli jednoosobową działalność gospodarczą, jest to rodzaj spółki, której powstanie zgłaszane jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest o spółka niemająca osobowości prawnej, podobnie jest również w przypadku spółki cywilnej. Pozostałe rodzaje form działalności gospodarczej jakie przewidziano w polskim prawie podlegają pod Kodeks Spółek Handlowych. Pomoc w przypadku zakładania działalności lub zmiany formy prawnej dotychczas prowadzonej działalności można znaleźć u prawników a w szczególności radców prawnych specjalizujących się w tej dziedzinie, takich jak kancelaria-pg.pl/zespol.

 

 

Kodeks Spółek Handlowych dzieli formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej na dwie zasadnicze części: spółki osobowe i spółki kapitałowe.

 

 

Do spółek osobowych zaliczane są:

  • spółki jawne

  • spółki partnerskie

  • spółki komandytowe

  • spółki komandytowo – akcyjne

 

 

Wśród spółek kapitałowych zostały wymienione:

  • spółki akcyjne

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

 

 

 

Spółki osobowe są to spółki, w których wspólników łączą osobiste kontakty, prowadzą oni spółkę pod znakiem własnej firmy. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, czyli nie mają wyodrębnionych organów spółki, a wspólnicy solidarnie odpowiadają za zobowiązania podjęte przez spółkę. Mają one natomiast zdolność prawną, procesową i sądową – oznacza to, że mogą jako strona występować w umowach oraz przed sądem, w odróżnieniu od spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych. Aby doszło do związania spółki osobowej, wspólnicy muszą podpisać odpowiednią umowę oraz zgłosić fakt jej powstania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółkę osobową można zlikwidować, ostatnim etapem tego procesu jest wykreślenie jej wpisu do KRS-u. Spółki osobowe nie odprowadzają podatku dochodowego – robią to poszczególni wspólnicy. Natomiast wszystkie spółki osobowe zobowiązane są do płacenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 

 

Spółki kapitałowe to forma organizacji, którą przyjmują przede wszystkim duże firmy oraz wewnętrzne struktury grup kapitałowych. Cechą wyróżniającą te spółki jest posiadanie własnego kapitału zakładowego oraz organów zarządczych. W tym rodzaju spółki akcjonariusze lub udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, spółka odpowiada za nie swoim majątkiem i do jego wysokości. W przypadku tego rodzaju spółek ich majątek, jest odrębny od majątku akcjonariuszy i wspólników. Każda spółka kapitałowa musi posiadać własny statut. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. Charakterystyczną cechą tego rodzaju spółek jest również fakt, że właściciele i zarządzający spółka to różni ludzie, panuje tutaj bowiem rozdział właścicieli od zarządu.

 

Kontrola z Urzędu Skarbowego nie musi być stresująca dla przedsiębiorcy

Kiedy osoba prowadząca firmę otrzymuje informację o konieczności przeprowadzenia kontroli skarbowej czy podatkowej w jej przedsiębiorstwie, zwykle odczuwa co najmniej lekkie zdenerwowanie. Nawet jeśli przedsiębiorstwo funkcjonuje w sposób zupełnie prawidłowy oraz nie dopuszcza się żadnych świadomych nadużyć, kontrola urzędników może wyszukać jakiś dawno zapomniany błąd, mający wielki wpływ na jej ostateczne podsumowanie.

 

 

W czasie kontroli przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, czego konkretnie oczekują urzędnicy. Nie oznacza to jednak, że musi zmagać się z nimi całkowicie samodzielnie. Współpraca z profesjonalnym księgowym czy biurem rachunkowym daje możliwość otrzymania fachowej porady w czasie kontroli, a nawet reprezentacji firmy przed poszczególnymi urzędami.

 

 

-Kiedy do mojej firmy zapukali urzędnicy z Urzędu Skarbowego, współpracowałem z tym biurem rachunkowym: bmbk.pl/o-firmie. - przyznaje jeden z przedsiębiorców, pan Jan, który prowadzi niewielką firmę zajmującą się dystrybucją sprzętu nagłośnieniowego. - Na początku bardzo się stresowałem, bo nie wiedziałem, czy urzędnicy nie odnajdą jakichś księgowych błędów, których byłem nie do końca świadomy... Na szczęście tak się nie stało, a cała kontrola przebiegła w sposób dość bezproblemowy. Udało się to również dzięki wsparciu „moich” księgowych, którzy sprawnie i wyczerpująco tłumaczyli urzędnikom wszelkie wątpliwości związane z dokumentami znajdującymi się w mojej firmie.

 

Technologia 3D i jej zastosowanie

 

Wiele mówi się obecnie o możliwościach zastosowania technologii 3D w biznesie, na rynku pojawia się również coraz więcej firm, które oferują już nie tylko drukarki przestrzenne, ale również skanery 3D (przykłady takich urządzeń można znaleźć pod tym linkiem www.solveere.pl/produkty-menu-glowne/skanery.html). Na czym polega technologia, która święci ostatnimi czasy tak ogromne triumfy? Jakie zastosowanie już znalazła, a jakie może znaleźć w przyszłości?

 

Drukowanie 3D jest to proces wytwarzania trójwymiarowego przedmiotu na podstawie modelu przygotowanego w programie CAD. Drukowanie takie jest drukowaniem postępowym oznacza to, że przedmiot wytwarzany jest warstwa po warstwie. Istnieje wiele różnorodnych technik drukowania 3D, w tym między innymi: selektywne spiekanie laserowe, osadzanie topionego materiału, CJP, MJM, MJP i inne.

 

Skanowanie 3D jest to proces podczas, którego dochodzi do rejestracji sekwencyjnej sygnału urządzenia pomiarowego z urządzeniem lub przedmiotem, który jest poddawany aktywnym lub pasywnym pomiarom. Pomiarem pasywnym może być tutaj wykorzystanie wiązki laserowej, natomiast aktywnym będzie interakcja skanera z badanym przedmiotem.

 

Technologia 3D znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, warto wspomnieć tutaj między innymi o architekturze, gdzie wykorzystywana jest do tworzenia makiet przedstawiających projektowane przez biura architektoniczne budynków, czy całych osiedli. Umożliwia nie tylko wierne oddanie projektu budowli, ale również topografii terenu oraz przebiegu sieci telekomunikacyjnych, elektryfikacyjnych i tym podobnych.

 

 

 

 

Na szeroką skalę technologia ta wykorzystywana jest również w implantologii, gdzie drukarki 3D służą do wytwarzania idealnie dobranych do pacjenta protez i implantów. Tworzy się również rusztowania, na których dzięki biozgodnym materiałom możliwe jest odrastanie zniszczonych tkanek organizmu.

 

Również medycyna i weterynaria sięgają po wydruki 3D, jakiś czas temu głośnym stało się wydrukowanie nerki, która stanowiła poprawnie funkcjonujący organ dla zwierząt. Naukowcy dążą do tego, by możliwe było wydrukowanie również ludzkich narządów.

 

 

 

 

Branża spożywcza również nie stroni od druku przestrzennego, jedne firmy wykorzystują go jako formę reklamy, inne myślą o zastosowaniu w swojej działalności. Przykładem może być tutaj pomysł firmy Oreo, która pozwoliła swoim klientom wydrukować dla siebie wymarzone ciasteczko, gdzie dostępnych było wiele różnorodnych kształtów oraz smaków. Są również idee, które chcą przy pomocy drukarek 3D pozwolić ludziom na przygotowanie wymarzonych potrwa, w dowolnie wybranym kształcie. Choć pojawiło się już kilka takich urządzeń, to nadal w dużej mierze jest to sfera, która należy do przyszłości.

 

      

            

 

 

Drukowanie 3D jest metodą, która przez lata wykorzystywana była w laboratoriach naukowych, z czasem zaś znalazła zastosowanie również w medycynie, energetyce czy różnego rodzaju branżach biznesowych. Jest to zdecydowanie technologia godna uwagi.

 

Tworzenie zespołu muzycznego- pomysłem na biznes

 

Można z powodzeniem realizować swoją pasję jednocześnie zarabiając. Idealnym pomysłem jest stworzenie zespołu muzycznego. Przykład takiej kapeli znajdziemy pod adresem - www.zespolfiesta.net.

 

 

 

Jak założyć zespół?

 

a. W celu założenia zespołu przede wszystkim powinniśmy poszukać odpowiednich muzyków. Dopasowanie muzyków musi się odbywać głównie na podstawie ich umiejętności.

b. Oczywiście muzycy powinni być zgodnie co do gatunku jaki będą grali. Najlepiej jeżeli w zespole jest jeden lider, który będzie narzucał pozostałym swój styl. Takie rozwiązanie pozwoli ujednolicić muzykę graną przez zespół.

c. Gatunków muzycznych jest na tyle dużo, że bez trudu znajdziemy coś dla siebie. Kolejnym ważnym krokiem jest sprzęt na jakim zespół będzie grał. Można oczywiście rozpoczynać od amatorskich gitar, bębnów, czy perkusji, ale w miarę upływu czasu lepiej jest inwestować w znacznie lepszy sprzęt, który będzie gwarantował odpowiednią jakość brzmienia.

d. Zespół powinien odbywać częste próby, w trakcie których muzycy będą się ze sobą zgrywać. Oczywiście w pierwszych tygodniach, czy nawet miesiącach istnienia kapela musi zadowolić się graniem przebojów innych, ale taka sytuacja będzie miała miejsce do momentu, gdy zespół nie stworzy własnego repertuaru.

 

                                                                                               

 

 

Gdzie może grać początkujący zespół?

 

Jeżeli zależy nam na zarobkach od samego początku, to przede wszystkim powinniśmy postawić na granie na różnych imprezach okolicznościowych, weselach, czy festynach. W trakcie takich zabaw najczęściej muzycy grają znane i lubiane przeboje. W ten sposób kapela może zarabiać na sprzęt, a w międzyczasie wygodnie tworzy własną muzykę. Szczególnie ważne dla funkcjonowania biznesu jest postawienie na odpowiednią reklamę. Plakaty, ulotki, a przede wszystkim internet jest znakomitym sposobem na dotarcie do odpowiednich osób. Warto na stronie internetowej kapeli zamieścić odpowiednie demo i próbki nagrań. Dzięki temu potencjalni klienci będą mogli sprawdzić możliwości kapeli.

 

 

 

 

Karol: „Postanowiłem założyć zespół muzyczny, nie tylko ze względu na to, że uwielbiam muzykę, ale także ze względów finansowych. Myślałem już o tego rodzaju biznesie od jakiegoś czasu. Przede wszystkim jednak musiałem znaleźć właściwych członków kapeli. Zdecydowałem się na przeprowadzenie castingu. Przesłuchałem wiele osób, przede wszystkim zwracając uwagę ich umiejętności, zaangażowanie, a także na to, jaki styl muzyki preferują. Wymarzyło mi się granie rocka, czyli dosyć znanego i popularnego gatunku, ale chciałem się w jakiś sposób wyróżnić. Pamiętajmy, że wiele kapel gra właśnie w takim stylu, dlatego, żeby podbić rynek fonograficzny należy mieć sporo charyzmy i samozaparcia, a także talentu. Udało mi się znaleźć właściwe osoby, które były zgodne co do stylu muzyki jaki mamy grać. Zanim jednak przystąpiliśmy do pisania utworów niezbędne było zdobycie funduszy na bieżącą działalność. Żeby się utrzymać postanowiliśmy grać na różnego rodzaju festynach firmowych i imprezach okolicznościowych. Wygodą grania podczas podobnych zabaw jest fakt, że klienci najczęściej pragną sprawdzonych hitów. Można w ten sposób w zaciszu własnego domu skupić się na tworzeniu własnej unikalnej muzyki. Zespół reklamowaliśmy przede wszystkim wśród znajomych, ale z czasem postanowiliśmy zadziałać w internecie. Stworzona została strona kapeli, na której umieszczono referencje, a także zdjęcia z koncertów oraz próbki nagrań. To dzięki nim znaleźliśmy najwięcej klientów. Osoby zainteresowane nasza muzyką wchodziły na stronę i przesłuchiwały muzykę, a jeżeli spodobało im się nasze granie, to decydowali się na kontakt z naszym przedstawicielem. Oczywiście początkowo zysków z biznesu było niewiele, ale z czasem sytuacja się poprawiła, a nasza kapela stała się dochodowa i dosyć popularna”.

 

 

 

 

Notowania giełdowe