Blog

Rozwijam firmę

Wygrać z konkurencją

Każdy ambitny przedsiębiorca, który chce aby jego firma świetnie prosperowała i rozwijała się musi ciągle podejmować działania zmierzające do prześcignięcia konkurencji i tym samym zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej, istnieje kilka sposobów na osiągnięcie tego celu.

 

Innowacje technologiczne – nowe sposoby produkcji, nowoczesne narzędzia czy niekonwencjonalny dotąd sposób pełnienia usług – każdego typu innowacja może sprawić, że konkurencja pozostanie daleko w tyle za firmą je wprowadzającą. Przykładem takich innowacji może być wprowadzenie w tradycyjnej księgarni również możliwości dokonana zakupu online.

 

Dywersyfikacja portfela usług i produktów – jest to poszerzanie ofert dotychczasowych produktów o nowe towary, czy usługi. Dzięki temu zostaje zmniejszone ryzyko straty, a znacznie wzrastają możliwości zysku. Przykładem takiej dywersyfikacji może być rozpoczęcie baniek choinkowych prze hutę, która do tej pory wytwarzała jedynie szklanki.

 

Dywersyfikacja portfela klientów – ten kierunek rozwoju polega na znajdowaniu nowych grup docelowych, np. w sytuacji gdy producent pieluszek jednorazowych zaczyna również produkować takie wyroby dla osób starszych.

 

Dywersyfikacja rynków zbytu – wejście na nowy rynek czy to w innym regionie, czy w innym państwie daje firmie możliwości rozwoju, pozyskuje ona bowiem tym samym nowych klientów i zwiększa zapotrzebowanie na swoje produkty czy usługi. Przykładem tego typu działań jest otwieranie nowych sklepów firmowych w innych miastach, czy filii firmy w innych krajach.

 

 

Mam firmę

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z szeregiem obowiązków, które firma musi wypełnić oraz koniecznością rozstrzygania zagadnień finansowych i prawnych dotyczących codziennej działalności firmy, oto krótki poradnik z najczęściej pojawiającymi się problemami podczas funkcjonowania firmy.

 

Obowiązki raportów statystycznych dla GUS

Każda firma ma obowiązki składania do GUS określonych raportów statystycznych, jedne z nich nałożone są ustawowo na prowadzących działalność gospodarczą, inne są wynikiem losowania, które przeprowadza GUS i wytypowania konkretnej firmy. To jakie raport należy złożyć do GUSu zależy od branży w jakiej firma działa oraz od ilości zatrudnianych przez nią pracowników. Za nie wypełnienie tego obowiązku przewidziana jest kara grzywny.

 

Szkolenia BHP

Szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny pracy powinien odbyć każdy pracownik, który rozpoczyna pracę w nowej firmie, nie powinien on być dopuszczany do stanowiska pracy bez odbycia takiego szkolenia. Ponadto każda firma powinna okresowo przeprowadzać szkolenia BHP, to jak często powinny one mieć miejsce zależy od branży w jakiej działa firma. Za nie posiadanie zaświadczenia o aktualnych szkoleniach BHP przewidziano karę grzywny.

 

Obowiązek ewidencyjny

Dla potrzeb podatkowych każdy przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić ewidencję środków trwałych, ewidencję przychodów, ewidencję pracowników, podatkową księgę przychodów i rozchodów (lub kartę podatkową, czy też księgi rachunkowe), ewidencję wyposażenia.

 

 

Nasi specjaliści

Kreatywna Aktywność Biznesowa to zbiór informacji dotyczących zakładania, prowadzenia i rozwijania firmy. KAB to miejsce, w którym każdego dnia pojawiają się nowe artykuły i informacje ze świata biznesu, finansów i gospodarki. Kreatywna Aktywność Biznesowa omawia każdy obszar związany z działalnością przedsiębiorstwa.

Każdego dnia nad dostarczeniem świeżej dawki informacji, analizy oraz wiedzy biznesowej czuwa zespół wykwalifikowanych specjalistów – dziennikarzy, w których szeregach znajdują się między innymi prawnicy, ekonomiści, doradcy biznesowi, maklerzy i bankierzy.

Nazwa Kreatywna Aktywność łączy w sobie dwie cechy jakie należy wykazać by odnieść sukces w biznesie: należy być kreatywny, ciągle poszukiwać nowych dróg rozwoju, nowych zastosowań, rynków, klientów, itd. Druga cecha jaką należy się wykazywać to aktywna postawa względem rynku, konsumentów i konkurentów. Bierne czekanie na to co przyniesie przyszłość w biznesie, jest nie do przyjęcia, bowiem oznacza pierwszy krok do fiaska przedsięwzięcia. Dlatego też postawiliśmy sobie za cel, aby na łamach naszego portalu przestawiać historię firm, które ciągle są aktywne i nie przestają w poszukiwaniach nowych dróg rozwoju, jak na przykład http://www.sun4free.com. Od takich ludzi powinniśmy bowiem czerpać energię do stawiania czoła naszym biznesom na co dzień. 

Osoby prowadzące własne firmy oraz te, które dopiero myślą o ich otwarciu, a także wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą gospodarką i biznesem – każdy znajdzie na łamach KAB interesujące go tematy.

NASI SPECJALIŚCI

 

Poznaj nasz zespół! Pomożemy Ci rozwiązać każdy problem z obszaru szeroko pojętego biznesu i finansów. Specjalizujemy się w dofinansowaniach dla firm, strategiach zarządzania i rozwoju oraz programach dla przedsiębiorstw. Pomagamy w zakładaniu firmy oraz w znalezieniu podwykonawców dostarczających kompleksowe usługi. Zadbamy o to, aby mogli Państwo znaleźć na naszym portalu szereg artykułów eksperckich. Już wkrótce uruchomimy również chat umożliwiający kontakt z nami.

Notowania giełdowe