Elementy wiedzy prawnej niezbędnej w biznesie

Prowadząc własny biznes przedsiębiorcy często natrafiają na kłopoty natury prawnej, dlatego też powinni oni posiadać podstawowe informacje z zakresu prawa pracy, prawa spółek handlowych, kodeksu cywilnego dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawa podatkowego.

 

Wśród obszarów prawa, z którymi najczęściej spotyka się przedsiębiorca można wymienić przede wszystkim prawo podatkowe. Na każdym przedsiębiorcy ciąży bowiem obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej oraz składania okresowych rozliczeń do Urzędu Skarbowego.

 

Innym obszarem prawa z jakim przyjdzie się zetknąć przedsiębiorcy jest prawo pracy, bowiem już na etapie zatrudniania pracownika kodeks pracy określa jakie pytania nie mogą paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej, następnie wyznaczają dokumentację konieczną przy podpisywaniu umowy o pracę oraz określają obowiązki i prawa pracowników i pracodawców wynikające z stosunku pracy.

 

Kolejny obszar prawa, na który powinien zwrócić szczególną uwagę przedsiębiorca to prawo cywilne, które będzie dla niego szczególnie interesujące w zakresie podpisywania umów cywilnoprawnych. Korzystania z umów najmu, leasingu czy umów o dzieło i umów zlecenie.

 

 

Prawo autorskie to jeszcze jedna z dziedzin, która obecnie wykorzystywana jest w wielu branżach podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Zetknie się z nią każdy kto zleci zaprojektowanie i stworzenie własnej strony internetowej, zechce wykorzystać zdjęcia i filmy dostępne w internecie, itp. 

Notowania giełdowe