Wygrać z konkurencją

Każdy ambitny przedsiębiorca, który chce aby jego firma świetnie prosperowała i rozwijała się musi ciągle podejmować działania zmierzające do prześcignięcia konkurencji i tym samym zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej, istnieje kilka sposobów na osiągnięcie tego celu.

 

Innowacje technologiczne – nowe sposoby produkcji, nowoczesne narzędzia czy niekonwencjonalny dotąd sposób pełnienia usług – każdego typu innowacja może sprawić, że konkurencja pozostanie daleko w tyle za firmą je wprowadzającą. Przykładem takich innowacji może być wprowadzenie w tradycyjnej księgarni również możliwości dokonana zakupu online.

 

Dywersyfikacja portfela usług i produktów – jest to poszerzanie ofert dotychczasowych produktów o nowe towary, czy usługi. Dzięki temu zostaje zmniejszone ryzyko straty, a znacznie wzrastają możliwości zysku. Przykładem takiej dywersyfikacji może być rozpoczęcie baniek choinkowych prze hutę, która do tej pory wytwarzała jedynie szklanki.

 

Dywersyfikacja portfela klientów – ten kierunek rozwoju polega na znajdowaniu nowych grup docelowych, np. w sytuacji gdy producent pieluszek jednorazowych zaczyna również produkować takie wyroby dla osób starszych.

 

Dywersyfikacja rynków zbytu – wejście na nowy rynek czy to w innym regionie, czy w innym państwie daje firmie możliwości rozwoju, pozyskuje ona bowiem tym samym nowych klientów i zwiększa zapotrzebowanie na swoje produkty czy usługi. Przykładem tego typu działań jest otwieranie nowych sklepów firmowych w innych miastach, czy filii firmy w innych krajach.

 

 

Notowania giełdowe