Pierwsze kroki we własnym biznesie

Każdy kto chciałby spróbować własnych sił w biznesie powinien przede wszystkim znaleźć dobry pomysł, jest to zasadniczo podstawa sukcesu w każdej branży, która już na wstępie może dawać przewagę nad konkurencją. Posiadając własny pomysł należy przystąpić do bardziej formalnych działań.

 

 1. Nim otworzysz własną firmę przygotuj biznesplan – będzie to dokument potrzeby również na późniejszym etapie przy staraniach o kredyt lub dotacje unijne, na początku jednak jego rolą jest stwierdzenie, czy firma, którą chcemy otworzyć jest opłacalnym pomysłem i czy będzie przynosić zyski.

 2. Wybierz formę prawną dla swojej działalności – polskie prawo dopuszcza wiele form prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, najogólniej można podzielić je na spółki z osobowością prawną oraz bez niej.

 

Do działalności nie posiadających osobowości prawnej należą:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza

 • spółka cywilna

 

Do spółek posiadających osobowość prawną należy zaliczyć:

 • spółkę jawną

 • spółkę partnerską

 • spółkę komandytową

 • spółkę komandytowo – akcyjną

 • spółkę akcyjną

 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 1. Rejestracja w stosownym urzędzie – w zależności od rodzaju wybranej działalności konieczna staje się rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po zarejestrowaniu spółki w KRS otrzymuje ona automatycznie przypisany do niej numer NIP i REGON.

 2. Mimo uzyskania NIPu i REGONU na nowo powstałej firmie spoczywa obowiązek zgłoszenia do Urzędu Skarbowego tak zwanych danych uzupełniających, czyli przeważający rodzaj działalności statutowej, miejsce przechowywania akt księgowych, numery kont bankowych oraz datę powstania obowiązku płacenia składek.

Notowania giełdowe